COMKeepers Comunicació corporativa

Comkeepers

El nostre projecte

Comkeepers és una consultora de comunicació corporativa orientada a aquelles empreses que aposten per la salut dels seus actius intangibles per obtenir un major benefici. Amb aquesta finalitat, presentem estratègies que, des de la comunicació, persegueixen enfortir els vincles entre les empreses i els seus públics per fer-les més visibles i properes i, alhora, més competitives.

Per aquest motiu, els nostres esforços es centren a consolidar la identitat corporativa, a millorar la comunicació interna de l’empresa, a assegurar el control davant una situació de crisi, a gestionar els continguts corporatius de l’organització en els seus principals canals de comunicació, com també a consolidar una eficaç relació amb els mitjans de comunicació i enfortir la imatge de l’empresa a l’entorn social media. (Llegir més)Comuniquem imatge

Treballadors, stakeholders, mitjans de comunicació, institucions, clients, la societat en general… Són molts els actors de diferent perfil amb els quals l’empresa està obligada a entendre’s. Per això, les nostres propostes assisteixen les necessitats de les empreses –grans o petites– tenint molt en compte els distints punts de vista de cadascun dels seus públics per així oferir solucions que arribin a tots els implicats en el procés comunicacional.

Per aconseguir-ho, és fonamental que la cura en el llenguatge i l’elecció del canal que cadascun dels diferents públics necessita no quedin exposats a l’atzar. Aquesta tasca té com a objectiu final vetllar per la imatge que defineix la personalitat de l’empresa.

La nostra experiència ens ha demostrat que una bona gestió de la comunicació, és a dir, creativa, transparent, global, recíproca i responsable, repercuteix directament sobre el compte de resultats i juga, sens dubte, un paper clau en el camí cap a l’èxit.

Un camí en el qual estarem encantats d’acompanyar-te.

Col·laboradors

Moltes gràcies pel teu interès. Per poder contactar amb tu pots enviar-nos, a la següent adreça, el teu CV amb una breu descripció de les àrees de treball en les que estaries interessat en col·laborar:

colaboradors@comkeepers.com

Estarem encantats d'aprendre amb tu!

About us:

Comkeepers® és una empresa constituïda en el 2012, el responsable de la qual i representant legal és Cristian Anglora Pertíñez, titular dels drets de Propietat Idustrials atribuïts als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb títol de registre de marca nº 492104 “Comkeepers”. Conforme a la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, el registre de la marca confereix al seu titular el dret exclusiu a utilizar-la en les transaccions econòmiques.

Política de privacitat:

Si estableixes contacte amb Comkeepers se’t demanarà que deixis una adreça de correu vàlida i altres dades que ens permetran contestar-te. Aquestes dades s’utilitzaran únicament per donar-te una resposta i iniciar, si s’escau, una relació comercial.

Comkeepers pot incorporar les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat. Comkeepers no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic: info@comkeepers.com.

La informació rebuda per Comkeepers serà utilitzada en tot moment amb la deguda confidencialitat i secret, adoptant les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades i evitar-ne la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat. Aquests deures de confidencialitat subsistiran inclús un cop finalitzada la relació comercial.